,,Jest coś głęboko satysfakcjonującego w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękoma''